Kauno medicinos universiteto užsakymu UAB „Rait“ atliktų alkoholio reklamos tyrimų ataskaita. 2007 spalio 24 d.


5.5. Alkoholio rinkodaros suvaržymai. Ištrauka iš Pasaulio sveikatos organizacijos dokumento „WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption”. Second Report. Geneva 2007. 1. Introduction. (Pasaulio sveikatos organizacijos Ekspertų komisija apie alkoholio vartojimo problemas. Antroji ataskaita. Ženeva 2007 m.  1. Įvadas, 29-30 psl.). Vertimas iš anglų kalbos.

 

Alkoholio reklama – nuodai vaikams ir jaunimui. J.G.Jakubčionis,Visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ pirmininkas, 2007 m. gruodžio mėn.

 

Alkoholio reklamos reguliavimas. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Parlamentinių tyrimų departamentas. 2007 01 09. Parengė: S. Daukša; D. Vabalaitė; G. Albaitytė.


Lietuvos Respublikos Prezidentui Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui. 2007 m. birželio 26 d. visuomeninių organizacijų kreipimasis prašant pasirašyti LR alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, suvaržančias alkoholio reklamą per radiją ir televiziją.

 

Reklamos poveikio etapai. Darius Jokubauskas, rinkodaros ir investicinių projektų konsultantas. Žurnalas „Marketingas“, 2006 m. kovo 18 d.

 

Alcohol advertising and alcohol compsumtion by adolescents.  Alkoholio reklama ir paauglių alkoholio vartojimas. Anglų kalba. Henry Saffer, Dhval Dave. Working Paper 9676. National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w9676


Alkoholio reklama internete — didžiulė įstatymų spraga. Vaida Liutkutė, Lietuvos nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) atstovė spaudai. 2010 m. rugpjūtis.