2011-11-23 Seimo nariams viešųjų ir privačiųjų interesų derinti nereikia

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – Koalicija) lapkričio 21 d. kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Seimo nario V.Gedvilo ir Aludarių gildijos prezidento S.Galadausko veiklos bei Seimo narių viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo.

 Aludarių gildijos prezidentas – pamiršęs įsiregistruoti lobistas

 Koalicija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją prašydama ištirti ir nustatyti, ar Seimo narys V.Gedvilas ir jo visuomeninis padėjėjas S.Galadauskas nepažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principų bei lobistinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

            Aludarių gildijos prezidentas S.Galadauskas atstovaudamas verslo grupių interesus ir dirbdamas samdomą bei apmokamą darbą nėra tokios veiklos įregistravęs įstatymų nustatyta tvarka, nors jo vykdoma veikla atitinka lobistinės veiklos pobūdį. S. Galadauskas nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, bendrauja su Seimo nariais ir skleidžia tendencingą (neretai su tikrove prasilenkiančią) informaciją, kuri yra naudinga jo atstovaujamam verslo sektoriui. S.Galadauskas neslepia, kad stengiasi daryti įtaką Seimo sprendimams ir ypač pastaruoju metu svarstomam alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimo klausimui (>>>).

            Tuo pat metu S.Galadauskas yra visuomeninis Seimo nario V.Gedvilo visuomeninis padėjėjas.  Seimo statute imperatyviai nurodyta Seimo nario prievolė vengti interesų konflikto. Seimo narys privalo daryti viską, kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių ir kad visuomenė turėtų visas galimybes tuo įsitikinti.  

Suabejota dar dešimties Seimo narių interesais

Koalicija taip pat prašo ištirti ir nustatyti ar viešųjų ir privačių interesų derinimo principų nepažeidė: Saulius Stoma, Erikas Tamašauskas, Saulius Pečeliūnas, Dainius Budrys, Laimutis Dinius, Rimas Antanas Ručys, Arūnas ir Inga Valinskai, Remigijus Žemaitaitis. Dalis šių Seimo narių glaudžiai susiję su visuomenės informavimo ir reklamos paslaugų teikimo įmonėmis. Esti ir tokių, kurie turi alkoholinius gėrimus gaminančių įmonių akcijų.

Išvardinti Seimo nariai nenusišalino nuo balsavimo ir sprendimų priėmimo bei balsavo už alkoholinių gėrimų reklamos atšaukimą nors jų deklaracijose pateikti duomenys bei viešojoje erdvėje prieinama informacija leidžia manyti, kad egzistuoja galimas interesų konfliktas. Koalicija savo kreipimesi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją tokią informaciją pateikia.