2011-06-17 Kaip Seimas svarsto – nesvarsto alkoholio reklamos draudimo atšaukimą

Birželio 16-ąją Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje buvo svarstomos – nesvarstomos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis siekiama atšaukti 2012 metais turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.

Kadangi didžiajai daliai didžiosios žiniasklaidos nusispjauti į visuomenės informavimą šiuo klausimu (atsiprašau, iš tiesų tai nenusispjauti, nes vieša diskusija slopinama sąmoningai), tai apie tai, kas vyksta Seime pasistengsiu informuoti taip, kaip sugebėsiu, neturėdamas žurnalistinio išsilavinimo.

Svarstomas – nesvarstomas parašiau sąmoningai, nes situaciją, kuomet komiteto nariai dar iki diskusijos žino kaip balsuos ir nekyla jokių klausimų, pavadinti svarstymu neapsiverčia liežuvis.

Pirmoji žinia susirinkusius į „svarstymą“ pasiekė dar iki paties posėdžio pradžios. Iš Kauno atvažiavusiems Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovams (organizacijos prezidentui ir nacionalinei mainų koordinatorei) buvo pareikšta, kad jiems per posėdį kalbėti neleis, jie esą galės tik paklausyti. Sutikit, puiki pradžia diskusijai...

Jau užėjus į komiteto posėdį ir prasidėjus klausimo svarstymui, dar taip neseniai buvęs „trečias asmuo valstybėje“ komiteto pirmininkas A.Valinskas pareiškė, kad „mitingų čia nebus“ ir iš karto pareiškė, kad neleis pasisakyti Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariui Leonui Kerosieriui. O toliau, kaip tikrame šou „kas laimės milijoną“. Žaidimo vedėjas (atsiprašau komiteto pirmininkas) pareiškia, kad reikia išrinkti vieną gerietį ir vieną blogietį, t.y. išrinkti po vieną pasisakantį už reklamos draudimą ir vieną prieš. Gerai, kad rato kaip „stebuklų lauke“ sukti nereikėjo. Ryžausi pasisakyti ir išdėstyti mokslinių tyrimų duomenis ir alkoholinių gėrimų reklamos padarytą žalą mūsų vaikams. Mano pasisakymas sukėlė tiek pat susidomėjimo, kiek kelios patalpoje stovinčios tuščios kėdės. Tiesa komiteto narė Rūta Rutkelytė patyliukais pastebėjo, kad „ne dėl to geria“. Matyt reikėjo suprasti, kad vaikai ne dėl to geria, kad reklamuojamas alkoholis. Gaila, kad Seimo narė nepaaiškino, kodėl jie vis dėlto geria. Taip pat turiu pasakyti, kad man už pasisakymą buvo mandagiai padėkota.

A.Valinskas viename iš Seimo posėdžių labai taikliai pastebėjo, kad kai kurie Seimo nariai dirba taip, lyg už savo sprendimus būtų paėmę pinigus ir juos jau išleidę. Nuostabu, kaip šitas posakis‚šį kartą tiko pačiam jo autoriui. O gal buvęs trečias asmuo valstybėje nusprendė „nusiplauti savo nuodėmes“ prieš žurnalistus ir žiniasklaidą, kurią su tokiu entuziazmu varė iš Seimo rūmų. Supratęs, kad be viešumo jis yra visiškas niekas, ėmėsi veiksmų, kurie bent iš dalies pagerintų jo reputaciją žiniasklaidos savininkų ir žurnalistų tarpe.

Sekantis pasisakęs („blogietis“) buvo „etatinis“ tabako kompanijų lobistas Andrius Romanovskis, kuris šį kartą jau apsimetė ne lobistu, bet medijų atstovu. Tiek to. A.Romanovskis pabėrė tradicinę melagysčių virtinę apie tai, kad alkoholio reklama Lietuvoje labai griežtai prižiūrima, kad dėl draudimo suklestės rusiška žiniasklaida ir t.t. ir pan. Gerai, kad skirtingai nei Seimo nariams neapsivertė liežuvis pameluoti, kad tokio draudimo niekur nėra. Norvegija vis tik buvo įvardinta. Bet tas žinoma niekam įspūdžio nepadarė.

Po šios kalbos žodžio paprašė Nacionalinės sveikatos tarybos (Seimo patariamosios institucijos) sekretoriato vadovas Romualdas Žekas, tačiau A.Valinskas priminė, kad turgaus čia nebus. Suprask Seimo partariamoji institucija yra turgininkai, kurie trukdo A.Valinsko posėdžių rimtį. R.Žekui paminėjus lobisto terminą, A.Valinskas sureagavo kaip bulius į raudoną skudurą. Matyt tokią reakciją sukėlė visiškai neseniai Seime skaitytas LR Prezidentės metinis pranešimas, kuriame ji būtent ir minėjo alkoholio lobistus.

Po trumpo A.Valinsko „pirmininkavimo“ intarpo pasigirdo pasiūlymas iš posėdyje dalyvavusio kito „blogiečio“, kurio pavardės deja nepamenu, bet jis pareiškė, kad jei bus leista pasisakyti jam, tai gal bus galima pasisakyti ir R.Žekui. Ši idėja A.Valinsko buvo maloniai priimta. Na tiesiog pastebėjimas, kad idėjos iš sveikatos specialistų vadinamos turgumi, o kitos pusės siūlymai – tiek racionalūs, kad jų neįmanoma atsisakyti. Taigi buvo pareikšta, kad teisiškai nėra jokių galimybių kontroliuoti reklamos ne Lietuvos televizijos kanaluose. Buvo prisidengta konvencija, kurioje esą nėra įrašyta alkoholio reklamos draudimo. Ta konvencija nedraudžia drausti reklamos, bet tai niekam nebuvo įdomu. Nieko nesužavėjo ir ta mintis, kad vis tik reklama skirtingose valstybėse reguliuojama skirtingai ir tam netrukdo jokios konvencijos, direktyvos ir tinginiai valstybės tarnautojai, kuriems tokie draudimai Lietuvoje reikštų tiesiog papildomą darbą. O kas gi tą darbą mėgsta. O juo labiau jei tas darbas susijęs su žiniasklaidos kontrole.

Po visų kalbų A.Valinskas dar paklausė ar yra klausimų pasisakiusiems. Nė vienam komiteto nariui jokių klausimų nekilo. Nors pasisakymai buvo kardinaliai priešingi, Seimo nariams viskas buvo aišku. Buvo aišku dar prieš posėdį.

Po to sekė „balsavimas“, kuris tebuvo formalus rankų kilstelėjimas ir sprendimas pritarti alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimui buvo priimtas bendru sutarimu. Už jį posėdyje balsavo Seimo nariai: Arūnas Valinskas, Ligitas Kernagis, Antanas Nedzinskas, Rūta Rutkelytė ir Irena Šiaulienė.

 

Šaltinis: blaivus.blogspot.com