2012-01-05 Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ 2011 m. veiklos jaunimui

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ (LKJBS „Žingsnis“) 2011 metais organizavo renginius 13-26 metų jaunimui iš visos Lietuvos. Organizatorių tikslas – ugdyti jaunimo socialinius įgūdžius bei mokyti jaunimą organizuoti ir leisti prasmingai laisvalaikį, be narkotinių medžiagų, skleisti žinias apie priklausomybių žalingą poveikį. Renginių metu buvo ugdomas dalyvių kūrybiškumas, iniciatyvumas, saviraiška bei tolerancija. Jaunieji LKJBS „Žingsnis“ savanoriai taip pat turėjo galimybę tobulinti savo bendravimo ir lyderystės įgūdžius.

Projekto „Jaunimo Tiltas“ metu buvo bendradarbiaujama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vadybos ir psichologijos institutu, kitomis organizacijomis. Projektą rėmė Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba ir Lietuvos blaivybės fondas.

Sveikatos apsaugos ministerija finansavo renginius Palangoje 14-19 metų jaunimui iš šiaurės vakarų Lietuvos, pagal tarptautinę prevencinę „Sniego gniūžtės“ programą. Buvo skatinamas jaunimo iš skirtingų regionų bendravimas, bendradarbiavimas ir kūrybiškumas.

Pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos programą, LKJBS „Žingsnis“ surengė keletą mokymų savo organizacijos nariams. Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie vykdomas prevencines programas, psichotropinių medžiagų žalą, didinti kompetencijas organizuojant renginius, tobulinti asmenines socialines savybes. Taip pat, pagal minėtą projektą, metų gale buvo surengta nacionalinė „Sniego gniūžtės“ skyrių konferencija-mokymai. Jos metu organizacijos savanoriai pasidalino gerąja patirtimi, kėlė kompetenciją žalingų įpročių prevencijos srityje.