2012-02-28 NTAKD didžiausias prioritetas - pažeidimų prevencija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau - Departamentas), apibendrindamas 2011 m. metų veiklą, džiaugiasi, kad tabako ir alkoholio kontrolės srityje, nepaisant vykusio reorganizavimo, pavyko užtikrinti nenutrūkstamą kontrolės funkcijų atlikimą – tiek pažeidimų prevencijos, tiek kontrolės srityje veikti kokybiškai ir nepertraukiamai. Didžiausias dėmesys 2011 m. buvo skirtas pažeidimų prevencijai. Be to, Departamentas papildomai pradėjo koordinuoti kitų kontroliuojančių institucijų, (Policijos departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ne maisto produktų inspekcijos) dirbančių šioje srityje, veiklą.

 Sankcijų geriausia išvengti

 Siekdami užkirsti kelią ekonominių sankcijų taikymui, Departamento specialistai nuolat vykdė internetinių svetainių stebėseną, o visus galimus pažeidėjus dažniausiai prevencine tvarka įspėdavo. Jiems buvo siūloma pažeidimus pašalinti ir dauguma tuo pasinaudojo. 

Kad būtų išvengta išorinės alkoholio reklamos pažeidimų pradėta bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybėmis. Šiandien jau yra susiformavusi praktika, kuomet savivaldybės prieš išduodamos ūkio subjektams leidimus įrengti išorinę reklamą, su Departamento specialistais suderina reklamos maketų turinio atitikimą Alkoholio kontrolės įstatymui. 

Pernai taip pat pradėtas rengti ir platinti informacinis biuletenis „Ūkio subjektų priežiūra”, kuriame pateikiama informacija apie ūkio subjektų priežiūros ypatumus. Šis informacinis leidinys padeda aktyviau bendradarbiauti su kitomis kontrolės funkcijas vykdančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei operatyviai dalintis gerąja praktika.

 Konsultavimas - nenutrūkstamas

 „Departamentas niekuomet neturėjo siekio bausti kuo daugiau ūkio subjektų ir taikyti kuo didesnes sankcijas. Prioritetu darbe laikome pažeidimų prevenciją ir konsultavimą. Viešoje erdvėje paprastai eskaluojama, kad kontroliuojančios institucijos vaikosi mažareikšmių pažeidimų. Tokie teiginiai neturi jokio pagrindo“, – teigia Departamento direktorius Zenius Martinkus. Jo teigimu, didžiausias dėmesys skiriamas ūkio subjektų konsultavimui. „Metodinė pagalba, padedanti užtikrinanti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinanti galimų pažeidimų skaičių, teikiama nenutrūkstamai. Vien 2011 m. gauta apie 200 elektroninių informacinių paklausimų, nuolat vyko susitikimai su ūkio subjektais dėl alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių reklamos“, - tęsia Departamento direktorius.

Penktadalis patikrintųjų - pažeidėjai

 2011 m. buvo atlikti 632 patikrinimai, nustatyta 140 pažeidimų (22 proc. nuo visų patikrinimų skaičiaus). 32 proc. visų nustatytų pažeidimų sudaro pažeidimai, susiję su alkoholio ir tabako reklama, 17 proc. sudaro atvejai, kai buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, neturint jų įsigijimą pateisinančių dokumentų, taip pat 17 proc. sudaro tabako ir alkoholio produktų pardavimas nepilnamečiams (žr.1 ir 2 pav.).

1 pav.  2010 m. pažeidimų struktūra

 

2011 metai

2 pav.  2011 m. pažeidimų struktūra

 

Atlikti patikrinimai buvo sudėtingi, kompleksiniai ir neplaniniai. Kartu su policijos įstaigų pareigūnais ir savivaldybių administracijų darbuotojais buvo organizuoti 5 bendri ūkio subjektų patikrinimai.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra bei kontrolė dažniausiai yra skirtinga, priklausomai nuo kontrolės dalyko, todėl ne visada galima standartizuoti patikrinimų atlikimą. Patikrinimų trukmė priklausė nuo nustatomų pažeidimų pobūdžio, tačiau preliminariai ji trunka apie 1,5-2 val. Ūkio subjektai, iš anksto neinformuojami apie patikrinimus, kad dėl gresiančios atsakomybės negalėtų iš anksto pasiruošti ir daromus pažeidimus nuslėpti“, - patikrinimų specifiką komentuoja direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian.

 Daugiausiai baudų už reklamos pažeidimus

 2011 m. Departamentas priėmė 136 nutarimus skirti ekonomines sankcijas ir administracines baudas, iš kurių 34 proc. buvo apskųsta teismams. Teismai pernai išnagrinėjo 10 nutarimų ir 9 Departamento nutarimus paliko galioti.

Ekonominės sankcijos dažniausiai taikytos už reklamos pažeidimus. Pavyzdžiui, UAB „Philip Morris Baltic“ bausta už rūkymo propagavimą ir skatinimą bare „Pop Star Bar”, kur lankytojams pasamdyti asistentai siūlė įsigyti tabako gaminių; AB „Stumbras“ skirta bauda už draudžiamą „Šimtmečio“ degtinės reklamą, nurodant, jog ji yra „Rankų darbo šedevras“ bei „Trejų devynerių, „Raudonų devynerių“ bei „Žalių devynerių“ reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su fizinės būklės, psichinės veiklos pagerėjimu, socialine sėkme, stimuliuojančiomis, raminančiomis ir gydomosiomis savybėmis; UAB „Ekspress leidyba“, UAB „Boslita“ ir įmonių grupė „Alita“ bausta už alkoholinių gėrimų „Alita“ ir „Bosca“ reklamos pateikimą vaikams ir paaugliams skirtame žurnale „Panelė“; UAB „Nacionalinis švietimo centras“ ir UAB „Textads“ skirta bauda už „Martini“ reklamą internetinėje svetainėjewww.manodienynas.lt, skirtoje moksleiviams ir kt.

 Viltys dedamos į 2012 metus

 2011 m. Departamentas LR Seimo prašė inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimus, įtraukiant naują sąvoką tabako gaminių pakaitalai, kurios apibrėžimas leistų riboti tabako gaminių pakaitalų, tokių kaip elektroninės cigaretės (e-cigaretės), pardavimą Lietuvoje. Vis sparčiau populiarėjančio produkto, kuris kelia grėsmę žmogaus sveikatai ir saugumui, prekyba ir reklama iki šiol nėra reglamentuota.

Departamento iniciatyva buvo organizuoti keli susitikimai dėl galimybės uždrausti prekiauti energinių gėrimų ir alkoholinių gėrimų mišiniais, taip pat alkoholiniais gėrimais, kurių sudėtyje yra tonizuojamųjų ar stimuliuojamųjų medžiagų (kofeino, guaranino, ginsenozidų, taurino ir pan.).

Tikimasi, kad 2012 m. šios iniciatyvos bus išgirstos LR Seimo narių ir bus nustatyta siūloma šių produktų kontrolė.

 2012 m. prioritetas – naujai įsigalioję draudimai

 2012 m. Departamentas, vykdydamas tabako ir alkoholio kontrolę, prioritetu laikys 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą.Šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas prekybai alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos, taip pat prekybai alkoholiniais gėrimais degalinėse. Prioritetai, kaip ir pernai, taip ir 2012 m. bus teikiami pažeidimų prevencijai ir kitų kontroliuojančių institucijų koordinavimui.

 

Šaltinis: NTAKD