2011-01-08 Mirė Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas

J. G. Jakubčionis 1937 m. kovo 4 d. gimė Kauno r. Piliuonos k. ūkininko šeimoje. Anksti liko našlaitis. 1951 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo mokytis į Kauno politechnikumą. Dirbo Vilniaus tarpmiestinėje telefono stotyje. 1955 m. baigė Kauno politechnikos institutą, o vėliau su pagyrimu užbaigė studijas Maskvos Baumano aukštojoje technikos mokykloje.

Dirbo inžinieriumi ir moksliniu bendradarbiu įvairiose Vilniaus įstaigose, institutuose.

Jis yra daugiau kaip 20 išradimų, mokslinių straipsnių autorius ir bendraautoris.

1971 m. įsijungė į Liaudies dainų klubo veiklą, kuri prieštaravo sovietinės valdžios propaguojamai tautų susiliejimo tendencijai, kartu su kitais Liaudies dainų klubo nariais rinko tautosaką, rengė etnografines šventes, atgaivino Rasos šventę Kernavėje.

Organizavo Lietuvai svarbių datų (Vasario 16-osios, Vytauto Didžiojo mirties, S. Dariaus ir S. Girėno žūties, katalikiškųjų švenčių) minėjimus, keliones po istorines vietas Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Kaliningrado srityje.

Subūręs bendraminčius, organizavo sovietinės valdžios draudžiamos literatūros leidybą, dauginimą ir platinimą dideliais tiražais (išleido apie 35 tūkst. uždraustos literatūros egzempliorių). Ši pogrindinė literatūra turėjo reikšmės visuomenės, ypač jaunimo tautinio sąmoningumo ugdymui.

Nuo 1980 m. – Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narys. Čia būrėsi žmonės, kuriems rūpėjo tautos ateitis, draudžiama religinė bei patriotinė veikla. Buvo vienas iš liaudiško giedojimo ir maldos grupės „Karunka“ įkūrimo iniciatorių.

Ne kartą dėl politinių motyvų atleistas iš darbo.

Dėl pogrindinės antisovietinės veiklos 1986 m. birželio 16 d. KGB jam užvedė operatyvinio tyrimo bylą. Suimtas 1986 m. gruodžio 8 d. ir įkalintas LSSR KGB vidaus kalėjime. Kaltintas pagal LSSR baudžiamojo kodekso 199 str. 1 d. (sistemingas skleidimas žinomai melagingų prasimanymų, žeminančių tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką, ideologiškai žalingo turinio kūrinių gaminimas ir platinimas). Jo rezistencinę veiklą tyrė 6-ių tardytojų darbo grupė.

Keičiantis politinei situacijai 1987 m. vasario 9 d. jis buvo paleistas. Po paleidimo KGB jam užvedė operatyvinio stebėjimo bylą. Iki pat nepriklausomybės atkūrimo sovietų valdžios institucijų buvo atidžiai stebimas, porą kartų sulaikytas.

Kartu su kitais organizavo pirmąjį viešą 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos–Rusijos Taikos sutarties paminėjimą 1988 m. liepos 12 d.

1988 m. įsijungė į Sąjūdžio veiklą, prisidėjo rengiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą. 1990 m. išrinktas į Vilniaus miesto tarybą.

Nuo 1992 m. – Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas. Fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei institucijomis, sėkmingai įgyvendino daugybę gyvybiškai aktualių projektų, surengė tarptautines konferencijas.

Taip pat dalyvavo rengiant Alkoholio kontrolės įstatymą ir jį ginant Konstituciniame Teisme.

Nuo 2000 m. – visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ pirmininkas.

J. G. Jakubčionis 2005 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 189 apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

2007 m. jam pripažintas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas.

 

Šaltinis: www.lrt.lt