2012-04-13 Dėl visuotinio Lietuvos blaivybės fondo narių susirinkimo

2012 balandžio 17 dieną 17.00 valandą šaukiamas Visuotinis Lietuvos blaivybės fondo narių susirinkimas. Susirinkimas vyks: Smetonos g., 5, Vilnius, 303 kabinetas.

Visus balso teisę turinčius narius maloniai kviečiame dalyvauti.

 

 

Sekretoriatas,
info@blaivus.org