Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494. Vilnius, 2006 m.

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Metodinės rekomendacijos. Mokytojo knyga alkoholio, tabako ir kitu psichika veikiančių medžiagu vartojimo prevencijos programai įgyvendinti. Vilnius, 2006 m.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Parengė: dr. Ona Monkevičienė – Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, Vaikystės studijų katedros vedėja, Danutė Jakučiūnienė – pedagogų profesinės raidos centro vyresnioji metodininkė, Gražina Šeibokienė - ŠMM ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja.

Marytės dienoraštis.  Mokymo priemonė apie gyvenimą, meilę ir alkoholį 7-8 klasėms. Knyga mokiniams.  Prof. J.Svedbomas (Svedbom) ir prof. A.Bergmanas (Bergman), 1988 m. Lietuvių kalba parengė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis. Pritaikė Lietuvos mokykloms dr. A.G.Davidavičienė. Išleido „Blaiviosios Lietuvos" leidykla.

 Marytės dienoraštis.  Mokymo priemonė apie gyvenimą, meilę ir alkoholį 7-8 klasėms. Knyga mokytojams. Prof. J.Svedbomas (Svedbom) ir prof. A.Bergmanas (Bergman), 1998 m. Lietuvių kalba parengė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis. Pritaikė Lietuvos mokykloms dr. A.G.Davidavičienė. Išleido „Blaiviosios Lietuvos“ leidykla.

  Filmas „Du bokalai Pilzeno alaus ir viso gyvenimo pagirios".

Švedijos Krikščioniškųjų blaivybės organizacijų susivienijimo DKSN dovana Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžiui.