Antroji Šcecino deklaracija. Europos tėvų asociacija (EPA). Šcecinas, 2004 m. gegužės 24 d. Vertimas iš anglų kalbos. Lietuvos blaivybės fondas, 2003 m.


Europos projektas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimui gerinti. Vertimas iš anglų kalbos. Lietuvos blaivybės fondas, 2003 m.


Agora – kelias į visavertį išsilavinimą. Michalis Juzefas Kaveckis (Michal Jόzef Kawecki), pranešimas III-joje tarptautinėje tėvų konferencijoje. 2003 m. gegužės 24 d., Šcecinas, Lenkija. Vertimas iš anglų kalbos. Lietuvos blaivybės fondas, 2003 m.


Gera mokykla. Michalis Juzefas Kaveckis (Michal Jόzef Kawecki), pranešimas III-joje tarptautinėje tėvų konferencijoje. 2003 m. gegužės 24 d., Šcecinas, Lenkija. Vertimas iš anglų kalbos. Lietuvos blaivybės fondas, 2003 m.


Demokratija ir savivalda mokyklose. Kristina Kiser (Christine Kisser), Austrija, pranešimas III-joje tarptautinėje tėvų konferencijoje. 2003 m. gegužės 24 d., Šcecinas, Lenkija.Vertimas iš anglų kalbos. Lietuvos blaivybės fondas, 2003 m.