Prevencija. Carrie Scheuerell, Daugiašakės sveikatos sistemos Psichologinio vertinimo paslaugų Alkoholio ir narkotikų licenzijuota konsultantė (MHS CADC Multi Health System, Psychological Assessment Services Certified Alcohol and Drug Counselor - Multi-Services) Riversaido medicinos centras (JAV), 2004 m. Darbą autorė pristatė Vilniuje ir Kaune 2005 m. vykusiame tarptautiniame seminare „Narkomanijos pirminė prevencija, ankstyvoji intervencija ir narkotikų teismai“, kurį vedė Čikagos Riversaido medicinos centro darbuotojai. Adaptavo dr. A.G. Davidavičienė. Lietuvos blaivybės fondas. 2005 m.

 


Ankstyvoji intervencija. Carrie Scheuerell, Daugiašakės sveikatos sistemos Psichologinio vertinimo paslaugų Alkoholio ir narkotikų licenzijuota konsultantė (MHS CADC Multi Health System, Psychological Assessment Services Certified Alcohol and Drug Counselor - Multi-Services) Riversaido medicinos centras (JAV), 2004 m. Darbą autorė pristatė Vilniuje ir Kaune 2005 m. vykusiame tarptautiniame seminare „Narkomanijos pirminė prevencija, ankstyvoji intervencija ir narkotikų teismai“, kurį vedė Čikagos Riversaido medicinos centro darbuotojai. Adaptavo dr. A.G. Davidavičienė. Lietuvos blaivybės fondas. 2005 m.