U.S. Department of Education (JAV švietimo departamentas)  http://www.ed.gov/index.jhtml

 

Abėcėlinė JAV švietimo departamento programų rodyklė – http://www.ed.gov/programs/find/title/index.html?src=ln  (žr. skyrių Drug Abuse – Piktnaudžiavimas narkotikais)

 

Safe and Drug-free schools and communities: State Grants (Saugios be narkotikų mokyklos ir bendruomenės, JAV )  http://www.ed.gov/programs/dvpformula/index.html 

 

NCADI - National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (Nacionalinis informacijos apie alkoholį ir narkotikus centras, SAMSHA padalinys, JAV) - http://ncadi.samhsa.gov/

 

NordAN – Nordic Alcohol and Drug Policy Network (Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos tinklas) - http://www.nordan.org/

 

EURAD - Europe Against Drugs (Europa prieš narkotikus) – http://www.eurad.net/

 

ECAD – European Cities Against Drugs (Europos miestai prieš narkotikus) - http://www.ecad.net/

Informacija lietuvių kalba - http://www.aids.lt/download/n.doc

 

DWI - Drug Watch International (Tarptautinė narkotikų sargyba) - http://www.drugwatch.org/

 

ONDCP - The White House Office of National Drug Control Policy (Baltųjų Rūmų Nacionalinės narkotikų kontrolės politikos biuras, pavaldus JAV prezidentui)

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/

 

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (Jungtinių Tautų narkotikų

ir nusikalstamumo prevencijos biuras) - http://www.unodc.org/

 

Net narkotikam (Narkotikams - ne! Rusijos informacijos apie narkotikus interneto tinklapis) - http://www.narkotiki.ru/

 

The Journal of Global Drug Policy and Practice (Globalinės narkotikų politikos ir praktikos žurnalas) - http://www.globaldrugpolicy.org/

 

Drug Free America Foundation (Fondas Amerika be narkotikų, didžiausia JAV visuomeninių organizacijų narkotikų prevencijos asociacija) - http://www.dfaf.org/

 

NIDA -  National Institute on drug Abuse (Nacionalinis piktnaudžiavimo narkotikais institutas, JAV) - http://www.nida.nih.gov/