Metadono pavojingumas. The Scotsman, 2006 m. lapkričio 3 d. Atsiliepimas į prof. Mek-Kiganio (McKeganey) tyrimus.

Metadonas - 97 % nesėkmingas gydymas. Savaitraštis „Scotland on Sunday“, 2006m. spalio 29 d. Prof. Mek-Kiganio (McKeganey) duomenimis, metadono programa 97 procentams narkotikų vartotojų būna nesėkminga.

What Are Drug Users Looking For When They Contact Drug Services: abstinence or harm reduction? Neil McKeganey, Zoe¨ Morris, Joanne Neale & Michele Robertson .Drugs: education, prevention and policy, Vol. 11, No. 5, 423–435, October, 2004. Kokio rezultato tikisi narkotikų vartotojai, kai jie kreipiasi dėl gydymo – abstinencijos ar „žalos mažinimo”? (Anglų kalba). Keturių Škotijos (Jungtinė Karalystė) mokslo įstaigų tyrinėtojai, apdoroję apklausos duomenis 1007 narkotikų vartotojų, pradėjusių naują gydymosi epizodą 33 gydymo įstaigose, nustatė, kad 56,6% - didžioji dauguma – iš gydymo tikisi abstinencijos. Tik palyginti maža jų dalis siekia „žalos mažinimo“ pasekmių; iš jų 7,1% kaip tiksą paminėjo „vartojimo sumažinimą“, o 7,4% nurodė, kad „siekia tik stabilizacijos“, mažiau kaip 1% - teigė sekiantys „saugaus narkotikų vartojimo“ ar „kito tikslo“. Abstinencijos prieš „žalos mažinimą“ prioritetą nurodė visų tipų gydymo įstaigų respondentai, išskyrus gaunančius metadoną. Straipsnį v/o „Tėvai prieš narkotikus“ gavo iš autoriaus - profesoriaus Neilo Mek-Kiganio (Neil McKeganey) 2007 01 18.

Abstinence and drug abuse treatment: Results from the Drug Outcome Research in Scotland study. Neil Mckeganey, Michael Bloor, Michele Robertson, Joanne Neale, & Jane MacDougall. Drugs: education, prevention and policy, December 2006; 13(6): 537–550. Abstinencija ir piktnaudžiavimo narkotikais gydymas. Narkotikų tyrimo rezultatų Škotijoje studija. (Anglų kalba). Keleto Škotijos (Jungtinė Karalystė) organizacijų tyrinėtojai nustatė ypač mažą narkomanų gydymo metadonu efektyvumą – 3,4% palyginti su 24,3% esant abstinencija grindžiamaireabilitacijai ligoninėse. Aiškinama, kad Anglijoje atliktų tyrimų NTORS (National Treatment Outcomes Research Study – Nacionalinių gydymo tyrimų rezultatų studija) ir Škotijoje atliktų tyrimų (Drug Outcome Research in Scotland – Narkotikų tyrimo rezultatų Škotijoje studija) duomenys labai skiriasi. Kaip viena priežasčių nurodoma tai, kad NTORS tyrinėtojai dalyvaujančius metadono pakaitinio gydymo programoje asmenis laiko nevartojančiais narkotikų. Straipsnį v/o „Tėvai prieš narkotikus“ gavo iš autoriaus - profesoriaus Neilo Mek-Kiganio (Neil McKeganey) 2007 01 18.

The lure and the loss of harm reduction in UK drug policy and practice. Neil McKeganey. Centre for Drug Misuse Research, University of Glasgow, Glasgow, UK. Addiction Research and Theory, December 2006; 14(6): 557–588. „Žalos mažinimo” pagundos ir nuostoliai Jungtinės Karalystės narkotikų politikoje ir praktikoje. (Anglų kalba). Straipsnio autoriaus išvada: per paskutiniuosius 10 metų nuolat plintant probleminiam narkotikų vartojimui Jungtinėje Karalystėje ir visokiai su narkotikais susijusiai žalai, įskaitant Hepatitą C tarp injekcinių narkotikų vartotojų, plintant su narkotikais susijusiems nusikaltimams bei narkotikų įtakai bendruomenėms ir šeimoms, laikas imtis narkotikų prevencijos, kaip svarbiausio narkotikų politikos ir praktikos tikslo, užuot vykdžius „žalos mažinimą”. Straipsnį v/o „Tėvai prieš narkotikus“ gavo iš autoriaus - profesoriaus Neilo Mek-Kiganio (Neil McKeganey) 2007 01 18.

Su metadonu susijusių mirčių daugėjimas 1999-2004 m. Luisas Fingerhutas (Lois A. Fingerhut), Analizės ir epidemiologijos tarnyba. Versta iš Increases in Methadone-Related Deaths: 1999-2004. By Lois A. Fingerhut, Office of Analysis and Epidemiology.

Pakaitinė terapija metadonu. Dr.T.V. Kajokas . Pranešimas tarptautinei konferencijai „Jaunimas prieš narkotikus”, Vilnius, 1999 m.

Ostorožno – metadon!!! (Zamestitelnaja metadonovaja terapija v programach sniženija vreda). Častj 1. Jeromonach Anatolij Berestov, doctor medicinskich nauk, professor; Ševcova Julija Broniusovna – kandidat medicinskich nauk, vrač psichiatr – narkolog; Kakliugin Nikolai Vladimirovič – vrač epidemiolog. 2007. Atsargiai - metadonas!!! (Pakaitinė metadono terapija „žalos mažinimo” programose). 1 dalis. Sudarytojai: prof. hab. dr. A.Berestov, dr. J.Ševcova, N.Kakliugin. 2007 m. (Rusų kalba). http://www.narkotiki.ru Sostaviteli:

Ostorožno – metadon!!! (Zamestitelnaja metadonovaja terapija v programach sniženija vreda). Častj 2. Jeromonach Anatolij Berestov, doctor medicinskich nauk, professor; Ševcova Julija Broniusovna – kandidat medicinskich nauk, vrač psichiatr – narkolog; Kakliugin Nikolai Vladimirovič – vrač epidemiolog. 2007. Atsargiai - metadonas!!! (Pakaitinė metadono terapija „žalos mažinimo” programose). 2 dalis. Sudarytojai: prof. hab. dr. A.Berestov, dr. J.Ševcova, N.Kakliugin. 2007 m. (Rusų kalba). http://www.narkotiki.ru Sostaviteli:

Ostorožno – metadon!!! (Zamestitelnaja metadonovaja terapija v programach sniženija vreda). Častj 3. Jeromonach Anatolij Berestov, doctor medicinskich nauk, professor; Ševcova Julija Broniusovna – kandidat medicinskich nauk, vrač psichiatr – narkolog; Kakliugin Nikolai Vladimirovič – vrač epidemiolog. 2007. Atsargiai - metadonas!!! (Pakaitinė metadono terapija „žalos mažinimo” programose). 3 dalis. Sudarytojai: prof. hab. dr. A.Berestov, dr. J.Ševcova, N.Kakliugin. 2007 m. (Rusų kalba). http://www.narkotiki.ru Sostaviteli:

Ostorožno – metadon!!! (Zamestitelnaja metadonovaja terapija v programach sniženija vreda). Častj 4. Jeromonach Anatolij Berestov, doctor medicinskich nauk, professor; Ševcova Julija Broniusovna – kandidat medicinskich nauk, vrač psichiatr – narkolog; Kakliugin Nikolai Vladimirovič – vrač epidemiolog. 2007. Atsargiai - metadonas!!! (Pakaitinė metadono terapija „žalos mažinimo” programose). 4 dalis. Sudarytojai: prof. hab. dr. A.Berestov, dr. J.Ševcova, N.Kakliugin. 2007 m. (Rusų kalba). http://www.narkotiki.ru Sostaviteli: