Lietuvos blaivybės fondo sandara

(Patvirtinta visuotinio Lietuvos blaivybės narių susirinkimo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu. Susirinkimo protokolo 7 punktas).

1. LIETUVOS BLAIVYBĖS FONDO NARIAI (ORGANIZACIJOS)

1. Lietuvos blaivybės fondas (toliau vadinama - Fondas) yra visuomeninių organizacijų sąjunga, kurios teisinė forma – asociacija, įsteigta organizuoti bei vykdyti alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo bei priklausomybių prevencijos švietimą, taip pat metodinės medžiagos tais tikslais leidybą, plėtoti ir koordinuoti savo narių - blaivybės organizacijų veiklą ir remti blaivybės veiklos programas Lietuvoje, teikti pagalbą nukentėjusiems nuo alkoholio ir kitų narkotikų.  (Fondo įstatų 1 straipsnis).

Lietuvos blaivybės fondą sudaro šios Organizacijos:

 1.1. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis

            Įregistruotas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1996 m.spalio 10 d. Įsakymu Nr. 428-V.

      Organizacijos kodas: 190767482.

      Organizacijos pirmininkas Aurelijus Veryga, doc., dr.

       Valdybos pirmininkas Jonas Kvederaitis

.

1.2. Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“

            Įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1996 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 148-V.

            Organizacijos kodas: 190724278.

            Draugijos pirmininkas Alfonsas Čekauskas.


1.3. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

            Įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1997 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 83-V.

            Organizacijos kodas: 191940738.

            Organizacijos pirmininkas: Laurynas Ginkus


1.4. Draugija “Šalpa“

            Įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1996 m. liepos 24 d. . įsakymu Nr. 358-V.

            Organizacijos kodas: 9192779.

            Organizacijos pirmininkė Birutė Šeštokienė.