Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis. Juozas Kančys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas.

Blaivybės judėjimas šiandien. Brošiūra. Sudarė Aurelijus Veryga. Leidėjai – Lietuvos blaivybės fondas ir Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis, 2010 m.

Lietuvos blaivybės fondas. Trumpas veiklos aprašymas.

Kas yra LKJBS “Žingsnis“? Lietuvos krikščioniškosios jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ veikla.

Neformalusis vaikų ir jaunimo ugdymas: veiklos tipai, principai, rezultatai. Valančiukų vadovė Raimonda Prascienienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Šturmienė Kėdainių Akademijos vidurinė mokykla. Pranešimas Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresui. 2007 10 25.

Neformalusis vaikų ir jaunimo ugdymas: veiklos tipai, principai, rezultatai. Valančiukų vadovė Raimonda Prascienienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Šturmienė Kėdainių Akademijos vidurinė mokykla. Pranešimo Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresui iliustracijos. 2007 10 25.

Viekšnių valančiukų veikla 2005/2007 m. Mokytojos: V. Gurskienė ir H. Kateivienė.

Naujos darbo formos organizuojant vaikų ir jaunimo prevencinę veiklą. Virgina Jonkuvienė, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, Valančiukų kuopos vadovė.

Telšių krašto ateitininkai. Blaivybę puoselėjančios organizacijos pristatymas.

Žymiausi ateitininkai - valstybės veikėjai ir jų indelis į valstybės kūrimą tarpukario Lietuvoje. Ramūnas Aušrotas.

Kas tai meilė. Telšių krašto ateitininkų pasakojimas vaikams vaizdeliais.

Ką reiškia būti pionieriumi. Švenčiausiosios širdies visiškos blaivybės asociacija „Pionierius“. Dublinas, Airija. Gauta 1997 m. What it means to be a Pioneer. Pioneer Total Abstinence Association of the Sacred Heart. Pioneer Association Central Office, Dublin, Ireland.

Narkotikų vartojimas – pasaulinė pandemija. Greinė Keni (Grainne Kenny), EURAD (Europe Against Drugs – Europa prieš narkotikus) organizacijos tarptautinė prezidentė. Drug use - a world pandemic. Pranešimas 2007 09 12 tarptautinėje konferencijoje, kurią surengė Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos prevencijos komisija.