Visuomenės judėjimų prieš alkoholį ir narkotikus reikšmė. Švedijos žurnalisto, sveikatos priežiūros politiko ir Stokholmo apygardos parlamento deputato Rolfo Bromės (Rolf Bromme) pranešimas konferencijoje „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus“, vykusioje 2006 m. lapkričio 2-3 d. Vilniuje.

Dėl institucinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms rūkymo, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencijos programas mokyklose. Parengė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas J.Kančys ir valdybos narys J.G.Jakubčionis pagal rašto Vyriausybei projektą, 2007 m.

Visuomenė vienijasi prieš alkoholį. J.G.Jakubčionis, pranešimas konferencijoje „Tautinio tapatumo puoselėjimas – visuomenės ateities kūrimo būdas”. Šiauliai, 2007 m. rugsėjo 21 d.

Visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus” trumpas veiklos aprašymas. J.G.Jakubčionis.

Apie visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ Vilniaus apskrities padalinio veiklą. Žana Chiminienė.

Visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ Švenčionių padalinio patirties  trumpas aprašymas. Oksana Teilans.

Savigalbos grupių plėtros projektas, sėkmės ir nesėkmės. Violeta Ivinskienė. Visuomeninė organizacija ,,Tėvų partnerystė“, projektas “Savigalbos grupių tinklo stiprinimas ir plėtimas Lietuvoje, kaip pagalba narkotikus vartojančių asmenų šeimoms ir artimiesiems”, 2005.09-2007.12. Savitarpio savigalbos seminaras. 2007 m. gruodžio 8 d., šeštadienis, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Vilnius.

Regionalnaja blagotvoritelnaja organizacija „Materi protiv narkotikov – Azarija“.Sankt-Peterburg. Regioninė visuomeninė labdaros organizacija „Motinos prieš narkotikus – Azarija“.Sankt Peterburgas. Pranešimas Savitarpio savigalbos seminarui. 2007 m. gruodžio 8 d., šeštadienis, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Vilnius.

TĖVŲ SĄJŪDIS. Nacionalinės Švedijos tėvų asociacijos FMN leidinys. Trumpas veiklos aprašymas.

Nacionalinė Švedijos tėvų asociacija FMN. Gun Nordin,  Pranešimas tarptautinei konferencijai „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus”, Vilnius, 2006 m.

IŠVIEN PRIEŠ NARKOTIKUS. Kaip steigti bendruomenės savitarpio pagalbos grupes arba tėvų grupės narkotikų plitimui stabdyti. Versta iš: TOGETHER AGAINST DRUGS, Coolmine House, Dublin, 2000 m.

Piliečių narkotikų prevencijos sąjūdis. Sju Riušė (Sue Rusche), JAV, Nacionalinio šeimų sąjūdžio (National Families in Action) vykdančioji direktorė. Citizens Drug Prevention Movement. Pranešimas tarptautinei konferencijai „Tėvai prieš narkotikus“, vykusiai 2000 m. lapkričio 3-4 d. Vilniuje.

Organizacijos C.A.D.(Community Awareness of DrugsBendruomenės informavimas apie narkotikus), Dublinas, Airija veikla. Bernadetė Mekdonel (Bernadette Mc Donnell, pirmininkė ir koordinatorė.Pranešimas tarptautinei konferencijai „Tėvai prieš narkotikus“, vykusiai 2000 m. lapkričio 3-4 d. Vilniuje.

Tėvų dėmesys prevencijai. Merė Sandi (Mary Sunday), prevencijos koordinatorė mokykloje, Čikaga, JAV. Parenting with Prevention Focus. Pranešimas tarptautinei konferencijai „Tėvai prieš narkotikus“, vykusiai 2000 m. lapkričio 3-4 d. Vilniuje.

Čto takoe programmy sniženija vreda i kto za nimi stoit. Nekomerčeskoje partnerstvo „Roditelskij komitet“. Analitičeskij centr NP „Roditelskij komitet“. Kas yra „Žalos  mažinimo“ programos ir kas už jų slypi?. Nekomercinė partnerystė „Tėvų komitetas“. Analitinis centras. (Rusų kalba).