Šventasis Raštas apie girtavimą ir dorovę. Ištraukos iš Senojo ir Naujojo Testamento {A.Rubšio ir Č.Kavaliausko BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.}. Ištraukų rinkinį sudarė J.G.Jakubčionis, Lietuvos blaivybės fondas.

Komunijos paplotėlio ir vyno pakaitalo vartojimas. Nacionalinė katalikų vyskupų konferencija. Liturgijos komitetas. Informacinis biuletenis. 1995 m. xxxi tomas. Liepa/rugpjūtis. Peržiūrėtos procedūros, leidžiančios kaip vyno pakaitalą vartoti vynuogių sultis kunigams, sergantiems alkoholizmu. Kardinolo J.Racingerio laiškas JAV vyskupų konferencijai. Neoficialus vertimas.

Statement by the National Conference of Catholic bishops on the use of low gluten hosts at Mass. In the November 2003. (JAV) vyskupų nacionalinės konferencijos pareiškimas dėl Komunijos paplotėlio su mažu glitimo turiniu ir vyno pakaitalo vartojimo mišiose. 2003 m. lapkritis. Patikslintos anksčiau nustatytos taisyklės. Anglų kalba.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 07 10 pareiškimas. Pasirašė Vilniaus Arkivyskupas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Seimui priėmus LR alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, varžančias alkoholio reklamą ir Prezidentui jas pasirašius.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO sveikinimo žodis konferencijoje DESTRUKTYVUS ELGESYS IR ALKOHOLIS. Prezidento rūmų kolonų salė, 2007 m. lapkričio 29 d.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretoriaus monsinjoro Gintaro Grušo pranešimas. Tarptautinė konferencija „Alternatyvos žalos mažinimo politikai“. 2005 m. spalio 5 d., Seimo konferencijų salė.

Motiejus Valančius. Apybraižos apie Motiejų Valančių. Juozas Tonkūnas. Išleido „Blaiviosios Lietuvos“ redakcija. Vilnius, 1997 m.

Motiejus Valančius 1875-1935. Šešių dešimčių mirties sukaktuvėms paminėti. Parašė Kazys Binkis. Kaunas, 1935 m. Lietuvos knygų rūmai 1990 m.

Bažnyčia, narkotikai ir narkomanija. Sielovados vadovėlis. Popiežiškoji Sveikatos apsaugos darbuotojų Sielovados taryba. Leidykla „Katalikų pasaulis‘, 2003.

Norintiems įsigyti: http://www.katalikuleidiniai.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=11&book_id=197