Alkohologija : vadovėlis pradžios mokyklų mokytojams. Iš svetimųjų raštų. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos leidinys. Kaunas : "Šviesos" spaustuvė, 1924.

Alkoholis - vaikų dvasios ir proto žudytojas : skiriama visiems, kam rūpi gražesnė Lietuvos ateitis. Antanas Kasakaitis. Kaunas : Lietuvos katalikų blaivybės draugija, 1924 (Kaunas : "Raidės" spaustuvė).

Alkolis ir padermė. Marija Endziulaitytė-Gylienė. Kaunas : Lietuvių katalikų blaivybės d-ja, 1927 (Kaunas : "Šviesos" spaustuvė).

Vrednaja dobrodetelj. Svistok – sobranije literaturnych, žurnalnych i drugich zametok. Satiričeskoje priloženije k žurnalu „Sovremennik“ 1859-1863. Izdanije podgotovil A.A.Žuk i A.A.Demčenko. Izdatelstvo „Nauka“, Moskva,1981. Kenksminga dorybė. (Rusų kalba. ). Žurnalo „Sovremennik“ satyrinis priedas „Svistok“  („Švilpukas“) 1859-1863 m. Leidinį parengė A.A.Žuk ir A.A.Demčenko. Leidykla „Nauka“ („Mokslas“), Maskva, 1981 m. (Straipsnis 19 amžiaus leidinyje apie Kauno gubernijos valstiečius, atsisakiusius gerti degtinę).